THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM .               

Cách sử dụng tổng quát – How to use:

1. Phun , tưới xuống đấtDirect spray (pour) into the soil:

                                                -  Pha với nước theo tỷ lệ    1/40 .

                                                Mix in the ratio 1/40 with water.

                                        -  01 Ha sử dụng : 5-7 lít .

                                        5-7 litres of product per ha

                                        -  Định kỳ 2-3 tháng sử dụng 1 lần .

                                        Use the product once per 2-3 months.

                        Lưu ý : Lần đầu sử dụng , nên lặp lại 2 lần , mỗi lần cách nhau 20 ngày .

                        Notes: In the first use, spray 2 times between the period of 20 days recommended.

2. Phun lên thân láDirect spray onto the plant body and leaves:

                                                - Pha với nước theo tỷ lệ 1/100 – 1/120 .

                                                Mix with water in the ratio 1/100 -1/120

                                        - Định kỳ 01 tháng phun 1 lần .  Có thể sử dụng căn cứ theo đặc điểm sinh trưởng của cây , ví dụ : trước khi ra hoa 15 ngày , sau khi kết thúc ra hoa 10 ngày ….

Spray periodically once per month, depend on the growth rate of the plants. For example: 15 days before blooming, 10 days after blooming,...

3. Ngâm hạt giống , ngâm hom giốngDip the seeds and branches kept for breeding purpose into product:

                                        - Pha với nước tỷ lệ 1/200 .

                                        Mix with water in the ratio 1/200

                                        -  Hạt giống : vỏ dày : ngâm 4-8 giờ , vỏ mỏng : 30 phút -1 giờ ; với hạt giống quá nhỏ hay vỏ quá mỏng : phun trộn đều ( không ngâm )

                                        Seeds: with thick skin, dip 4-8 hours; thin skin, dip 30 minutes to 1 hour; if the seed too small or the skin too thin, sprays equally (non-dipped)

                                        - Hom giống : nhúng , ngâm hom trong  15 – 30 phút .

                                        Branches kept for breeding purpose: dip in 15-30 minutes.

4. Phun giúp cây tăng đề khángIncreasing the natural resistance:

                                        - Pha với nước tỷ lệ 1/60 – 1/ 80 . Phun trên thân lá 2-3 lần , mỗi lần cách nhau 2 – 3 ngày .

                                        Mix with water in the ratio 1/60 – 1/80. Spray directly on leaves 2-3 times, one time per 2-3 days.

 

 

Hướng dẫn sử dụng  chi tiết với các loại cây trồng – Detailed instructions for each kind of product:

 

Nhóm cây trồng – Species:

Liều lượng - Amount

 Cách sử dụng – How to use

 Lúa nướcRice

17-19 lít / Ha

17-19 litres per ha 

 + Phun ( tưới ) xuống đất : Pha SEA với nước theo tỷ lệ 1/40 , phun vào đất trước khi sạ , cấy từ 2-7 ngày . Đất không được ngập nước khi phun SEA .

Spray directly into the soil: Mix SEA liquid with water in the ratio 1/40, add into soil before sowing, planting 2-7 days. The soil can be soaked, but must not been sunken before adding SEA.

+ Phun lên lá , thân : Pha SEA với nước theo tỷ lệ 1/ 100 – 1/120 . Thời điểm phun

-          Phun khi lúa được  12 – 15 ngày

-          Phun khi lúa 40-45 ngày

-          Phun khi lúa trổ cong trái me .

Spray directly onto leaves, body: Mix SEA with water in the ratio 1/100 – 1/120. Time to use:

-          Use on 12-15 days after planting

-          Use on 40-45 days after planting

-          Use when the rice flowers started to curve

+ Ngâm hột giống : pha với nước tỷ lệ 1/200 , ngâm trong 12 – 24 giờ .

Seeds dipping: Mix with water in the ratio 1/200, in 12-24 hours.

 

Cây rau , màu : rau ăn lá , rau ăn củ quả , khoai các loại , bắp ( ngô ) , đậu đỗ , Dưa  …

Vegetables, cabbages, lettuces, fruit-tree, potatoes, corns, beans, melons,...

Cây hoa các loại , cây cảnh .

Flowers and bonsai of any kind

Dưới 40 ngày  :

10 – 12 lít / Ha

Trên 40 ngày đến 100 ngày :

27 – 30 lít / Ha

Below 40 days:

10-12 litres per ha

From upper 40 to 100 days:

27-30 litres per ha

+ Phun ( tưới )  xuống đất  :  Pha SEA với nước theo tỷ lệ 1/40 , phun ( tưới ) vào đất

-          Với cây sinh trưởng dưới 3 tháng : Phun( tưới )  1 lần lúc làm đất trước gieo , trồng .

-          Với cây sinh trưởng trên 3 tháng : phun ( tưới ) 1 lần lúc làm đất trước trồng (* gieo ) sau đó định kỳ 3 tháng phun ( tưới ) 1 lần

Sprays directly to the soil: Mix SEA liquid with water in the ratio 1/40, add into soil

-          With plants grow below 3 months: Sprays once before ploughing  or seeding.

-          With plants grow upper 3 months: Sprays once before ploughing or seeding, after that periodically sprays one time per 3 months

+ Phun lên thân lá :  Pha SEA với nước theo tỷ lệ 1/ 100 -1 /120 .

-          Với cây có thời gian sinh trưởng ngắn ( 30 – 40 ngày ) : Định kỳ 7 ngày phun 1 lần .

-          Với cây có thời gian  sinh trưởng trên 40 ngày : 20 – 30 ngày phun 1 lần

Sprays on leaves, plant body: Mix SEA liquid with water in the ratio 1/100 – 1/120

-          With short-time growing plants (from 30-40 days): periodically sprays one time per 7 days

-          With long-time growing plants (upper 40 days): periodically sprays one time per 20-30 days

Cây công nghiệp lâu năm :  Tiêu , cà phê , cao su , ca cao Dừa , điều , Mía ….

Long-time industrial trees: Pepper, coffee, rubber plant, cocoa, coconut, cashew, sugar cane,...

50 – 75 lít / Ha / năm

50 – 75 litres per ha

+ Phun ( tưới ) vào đất : Pha SEA với nước theo tỷ lệ 1/40 , trước khi trồng vào hố trồng và bầu đất cây con .

Spray ( pour )directly into soil: Mix SEA liquid with water in the ratio 1/40

-          Add into the baby tree’s soil bag before planting

-          Add after planting baby tree in holes

Sau đó định kỳ 2-3 tháng phun ( tưới ) vào gốc 01 lần . Riêng tháng đầu sử dụng thì phun ( tưới ) 2 lần : 01 vào lúc trước trồng và lần 2 vào lúc sau trồng 30 ngày .

After that, spray ( pour ) periodically one time per 2-3 months. Especially on the first month, recommended spraying 2 times: 1 time before planting and 1 time 30 days after planting.

+ Phun lên thân ,lá : Pha SEA với nước theo tỷ lệ 1/ 100 – 1/120 , phun định kỳ 01 tháng 01 lần .

Spray on leaves,plant body: Mix SEA liquid with water in the ratio 1/100 – 1/120, periodically spray 1 time/month.

Cây ăn quả : Sầu riêng , chôm chôm ,  Cam quýt , Bưởi , Vú sữa , Thanh Long , Táo , Nho , Chuối ….

Fruit trees: Durian, rambutan, orange, tangerine, grapefruit, star apple, dragonfruit, apple, grape, banana,...

50 lít – 75 lít / Ha / năm

50-75 litres per ha, all per year

+ Phun ( tưới ) vào đất : Pha SEA với nước theo tỷ lệ 1/40 , trước khi trồng vào hố trồng và bầu đất cây con .

Spray( pour ) directly into soil: Mix SEA liquid with water in the ratio 1/40

-          Add into the baby tree’s soil bag before planting

-          Add after planting baby tree in holes

Sau đó định kỳ 2-3 tháng phun ( tưới ) vào gốc 01 lần . Riêng tháng đầu sử dụng thì phun ( tưới ) 2 lần : 01 vào lúc trước trồng và lần 2 vào lúc sau trồng 30 ngày .

After that, spray( pour ) periodically one time per 2-3 months. Especially on the first month, recommended spraying 2 times: 1 time before planting and 1 time 30 days after planting.

+ Phun lên thân ,lá : Pha SEA với nước theo tỷ lệ 1/ 100 – 1/120 , phun định kỳ 01 tháng 01 lần .

Spray on leaves,plant body: Mix SEA liquid with water in the ratio 1/100 – 1/120, periodically spray 1 time/month.

Dùng để tăng sức đề kháng của cây trồng

Improve the resistance of plants

 

+ Pha SEA với nước theo tỷ lệ 1/ 60 – 1/80 phun lên thân lá định kỳ 2-3 ngày lần khi thấy cần thiết . Khi phun lên thân lá thì kết hợp dùng SEA tưới gốc theo tỷ lệ 1/30 – 1/40 từ 1- 2 lần mỗi lần cách nhau 4-7 ngày

Mix SEA liquid with water in the ratio 1/60 – 1/80, spray on leaves and body periodically one time per 2-3 days (when neccessary). Recommend spraying on stump simultaneously, 1-2 times per 4-7 days.

 

 

 

CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG – Important notes:

 1. Khi sử dụng sản phẩm nên giảm ngay lượng phân bón vô cơ từ  60% - 70% - Instantly decrease the amount of chemical fertilizer in need down to 60-70% when apply our product.
 2. Không pha chung với nước mặn , phènMix with salty or alkalic water not recommended.
 3. Phun lên thân lá lúc sáng sớm hay chiều mátSpray at early mornings or evenings recommended.
 4. Phun ( tưới ) xuống đấtSpray ( pour ) directly into the soil :

-          Tốt nhất lúc đất khô . Ngay sau đó tưới nước cho ướt đẫm nhưng không được cho rửa trôiBest results in dry soil. Instantly soak the soil with water  after that but must not wash-out.

-          Nếu đất đã đủ ẩm thì sử dụng ngay không cần phải tưới sau khi phun ( tưới ) phânIf the moisture is enough, watering not needed after the use of product.

-          Sau khi đã phun ( tưới ) sản phẩm  SEA và phải tưới nước ngay cho ướt đẫm thì nên để đất khô ( không tưới )  4-7 ngày , sau đó tưới nước lại bình thường  - After adding SEA and instantly soaking the soil with water, recommend putting the soil dry naturally in 4-7 days, normally watering after that.

 1. Có thể phối hợp với các loại phân bón khácMay use simultaneously with other fertilizer.
 2. Không phun khi cây đang nở ( trổ ) bôngSpraying while blooming not recommended

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH SỬ DỤNG SẢN PHẨM MUKIX:

          MUKIX có thể sử dụng một cách dễ dàng ở khắp mọi nơi . Bình xịt với tay cầm tiện lợi , hơi phun sương giúp phân tán dễ dàng chế phẩm ra đều khắp vùng cần sử dụng .

 1. Với Muỗi :
 • Trong phòng : Dùng MUKIX phun đều các ngõ ngách , chỗ khuất , phun đều trong khoảng không , lưu ý phun kỹ vào các nơi muỗi có thể ẩn nấp .

Phun MUKIX tốt nhất ít nhất 15 phút trước khi vào phòng .  Nếu đang ở trong phòng có thể phun MUKIX bất kỳ lúc nào cần .

Dùng MUKIX phun phòng ngừa muỗi : Các phòng còn để trống hay muốn ngừa thì dùng MUKIX định kỳ ngày 2-3 lần , mỗi lần cách nhau 2-3 tiếng .

Riêng lần đầu dùng MUKIX hay nơi có muỗi tập trung quá nhiều , phun MUKIX liên tục 3-4 lần mỗi lần cách nhau 15-20 phút .

 • Ngoài trời : Sử dụng MUKIX phun vào các lùm bụi , các nơi ẩm thấp góc khuất , phun xung quanh nơi ngồi . Có thể phun liên tục vài lần để xua muỗi hoặc các loại côn trùng bay chích hút khác .
 1. Với Kiến :
 • Với kiến phun thẳng vào chúng hay trên đường di chuyển của chúng , các ổ kiến .

 

 

CÁC LƯU Ý :

 1. Không xịt vào mắt .
 2. Không uống .
 3. Không nguy hiểm khi dính vào các vùng da tay chân .

 

HẠN SỬ DỤNG :

        Hai ( 2 ) năm kể từ ngày sản xuất .

 

BẢO QUẢN :

        Để nơi mát , nhiệt độ bình thường .

 

 

 

 

CÁCH SỬ DỤNG SẢN PHẨM SEAFU:

 

                        1./ Dùng phun trực tiếp lên thân , lá , trái .

 

                                    +  Pha với nước theo tỷ lệ 1/150 – 1/200 . Phun đều lên thân , lá , trái .

                                    +  Liều lượng : 200 ml thuốc pha với 30 lít – 40 lít nước sử dụng cho  

                                                1000 m2 

                                    a/ Phun phòng ngừa : Định kỳ 7-15 ngày / lần . Tỷ lệ pha 1/200 .

                                    b/ Phun lúc cây có bệnh : Định kỳ 2-3 ngày / lần . Tỷ lệ pha 1/150 .

                                                Kết hợp cứ 3 lần phun lên thân lá , tưới gốc 1 lần theo tỷ lệ và liều lượng nêu trong phần phun tưới xuống đất .

 

                        2./  Dùng để tưới ( phun ) xuống đất quanh gốc .

 

                                    +  Pha với nước theo tỷ lệ 1/80 – 1/100 .

                                    +  Tưới ( phun ) xuống vùng đất trong gốc và xung quanh gốc cây .

                                    +  Cây đang bị bệnh : Liều lượng : Sử dụng 100 ml  dung dịch đã pha cho 1 gốc  - 100 ml thuốc pha với 8-10 lít nước tưới ( phun ) được từ 80 – 100 gốc cây . Chú ý : tưới ( phun ) phần thân cây từ cổ rễ lên cao 50 cm .

                                    + Phòng bệnh : Sử dụng 30 ml dung dịch đã pha / gốc . 100 ml thuốc pha với 8-10 lít nước tưới ( phun ) cho 260 – 333 cây .

                                    +  Sử dụng tưới ( phun ) xuống đất đối với các trường hợp : bệnh nấm rễ , bệnh có bào tử du động (Phytophtora,… ), cải tạo môi trường đất phòng trừ nấm gây hại .

                                    + Kết hợp với các lần phun lên thân , lá để tăng cường hiệu quả phòng trừ

 

 


 


 


 


QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ VỚI SENVI

 

( phân chuồng , rơm rạ , lá cây , vỏ cà phê , ca cao , xác bã thực vật …., phụ phẩm chế biến thủy sản … )

 

Sử dụng 5 lít SENVI  cho  từ  4m- 6 m3 ( dạng khô )  hoặc   3 tấn – 4 tấn nếu ở dạng  tươi ( thí dụ phân heo, gà, bò, trâu , lá cây tươi , rơm rạ tươi )

 

 1. Kiểm tra độ ẩm của xác bã hữu cơ  (phun thêm nước nếu  thiếu độ ẩm hoặc quá khô) . Độ ẩm tối thiểu phải đạt 60% - 70%  . Nếu quá ướt      ( chảy nước , đọng nước ) , phải loại bớt nước trước khi ủ .
 2. Pha SENVI với nước theo tỷ lệ 1/5 ( 1 phần SENVI với 5 phần nước ) Sau đó phun dung dịch đã pha  lên từng lớp chất thải hữu cơ (mỗi lớp dày khoảng 15-20 cm)  nén chặt mỗi lớp , nếu  làm thành đống thì phải vừa phun vừa trộn đều đống chất thải hữu cơ sau đó dùng xẻng nện chặt đống ủ .
 3. Ủ kín 7 – 10 ngày . Phải đảm bảo thật kín .
 4. Sau 7 – 10 ngày ủ kín , dỡ ra và đảo đều , đậy lại nhưng không yêu cầu phải kín , chủ yếu che mưa , gió .
 5. Để khoảng 30 – 35 ngày là có thể sử dụng được .

 

 

 

 

Lưu ý:

     *   Trong quá trình ủ , thời gian đẩu chất hữu cơ đưa vào ủ sẽ thải nước nhiều , do đó yêu cầu nơi ủ phân phải có chỗ thoát nước tôt , tuyệt đối không để nước ứ lại trong đống ủ sẽ làm cho chất hữu cơ không phân hủy được .

 • Nên ủ ở nơi thoáng mát, có độ ẩm tốt.
 • Thường xuyên kiểm tra độ ẩm của phân trong suốt quá trình ủ để phân được phân huỷ nhanh.
 • Ngoài tác dụng giúp phân huỷ nhanh các loại phân chuồng, SENVI  còn giúp khử nhanh mùi hôi của phân.
 • Ngoài các loại phân chuồng, SENVI  còn được dùng để ủ các loại phụ phẩm nông nghiệp như: rơm, vỏ trấu, vỏ café, vỏ cacao, thân cây bắp,… và các loại chất thải trong thuỷ sản: đầu tôm, cá,…

 

 

 

SỬ DỤNG SENVI  ĐỂ KHỬ MÙI HÔI DO CHẤT THẢI HỮU CƠ

                         

            A./  Chất thải rắn :  phụ phẩm hữu cơ từ thực vật (  bã sắn , mía , các tinh bôt lên men … ) và phụ phẩm hữu cơ từ động vật (  tôm , cá , gia súc .. )

                   + Cách sử dụng :

-         Pha SENVI  với nước theo tỷ lệ 1/10 ( 1 phần SENVI pha với 10 phần nước )  .

-         Phun đều SENVI  đã pha vào bề mặt chất thải .

-         Định kỳ phun cứ 2-3 giờ / lần : nếu lần đầu sử dụng . Sau đó chỉ phun khi có mùi hôi .

 

 

B./ Chất thải lỏng ( nước thải ra của quá trình chế biến sản phẩm hữu cơ )

          +  Cách sử dụng :

-         Pha SENVI với nước theo tỷ lệ 1/5 ( 1 phần SENVI pha với 5 phần nước )

-         Phun đều lên bề mặt chất lỏng và các thành vách chung quanh chỗ chứa chất lỏng ấy .

-         Định kỳ 2-3 giờ phun 1 lần .

 

 

 

C./ Chuồng trại chăn nuôi :

 

                   -    Pha SENVI với nước theo tỷ lệ 1/10 ( 1phần sản phẩm với 10 phần nước )

                   -    Phun đều vào các nơi chuồng trại như : nền , vách , góc chuồng , mái , cột … không cần phải cách ly vật nuôi khi phun .

                   -    Định kỳ ngày phun 2-3 lần , các lần sau càng sử dụng thì chu kỳ phun cách dài ra chỉ phun khi thấy có mùi hôi . Lưu ý trước khi phun phải vệ sinh chuồng trại rồi phun .

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT
LƯỢNG TRUY CẬP
315.032